Medie linje SKE
Medie linje

Skolegang

Planer, prøver og karakterer

Indholdsplan

Du kan her downloade indholdsplanen for Skovlund Efterskole.

Eleverne får standpunktskarakterer i prøvefagene 3 gange i løbet af skoleåret:

 • November
 • Februar/marts
 • Maj/juni – umiddelbart inden prøverne begynder
     

Karaktergennemsnit og andre tal fra Undervisningsministeriet for Skovlund Efterskole kan ses her:

Grundskolekarakterer for Skovlund Efterskole

Officiel årsplan

Skolens officielle årsplan for skoleåret 2023/2024

Prøver

Formålet med folkeskolens afgangsprøver er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for det enkelte fag. Prøverne skal samtidig sikre, at alle elever får en uvildig afsluttende evaluering efter 9. og 10. klasse.

Bemærk, at Skovlund Efterskole fra og med skoleåret 2013/14 har en ”International 10. klasse”, som er prøvefri. Nedenstående gælder således ikke for denne klasse. Læs mere om ”International 10. klasse” her på hjemmesiden.

9. klasse
Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne i folkeskolen aflægge syv obligatoriske prøver. De består af fem bundne prøver og to prøver, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen finder ved hjælp af elektronisk lodtrækning.

10. klasse
Prøverne i 10. klasse er frivillige.
En elev kan i samråd med sine forældre vælge, om han/hun vil aflægge 10.-klasse-prøve (FP10) i ét eller flere af følgende fag:

 • Dansk, skriftlig/mundtlig
 • Matematik, skriftlig/mundtlig
 • Engelsk, skriftlig/mundtlig
 • Tysk, skriftlig/mundtlig
 • Fransk, skriftlig/mundtlig
 • fysik/kemi, praktisk/mundtlig


Elever i 10. klasse kan også indstille sig til at tage 9. klasses bundne afgangsprøver, eller til en kombination af 10. klasse-prøver i ét fag og afgangsprøver i andre. Hvis prøven i et fag består af både en mundtlig og en skriftlig del, kan eleven vælge at aflægge den ene del og fravælge den anden del. Eleverne kan også vælge at kombinere niveauerne i fag, hvor der både er en skriftlig og en mundtlig prøve.

Inden prøverne bliver afholdt skal skolen orientere og rådgive eleven dels om de væsentligt større krav, der er ved prøverne i 10. klasse, dels om optagelseskravene på ungdomsuddannelserne.

Kalender

Her kan du downloade kalenderen for skoleåret 2024/2025

Gammel Elevdag 2024

Vanen tro, indbyder vi igen i år alle tidligere elever, til at komme forbi og få en hyggelig dag med nye og gamle venner.

Kom forbi den 20. april

> Åben hus for alle tidligere elever kl. 13-15 (ingen tilmelding)
> Brunch for jubilarer fra kl. 11-13 (kræver tilmelding)

Tillykke til alle Jubilarer: 25 år: årgang 1998/1999 20 år: årgang 2003/2004 15 år: årgang 2008/2009 10 år: årgang 2013/2014 5 år: årgang 2018/2019


(Tilmeldingsfrist søndag den 14/4-2024)